Category

Home > Product > MITSUBISHI > Pajero Sport 2016

 

 

ชุดแต่ง Apollo Pajero sport 2016

 

ผลิตจาก plastic ABS 100%
พร้อมทำสี 2k ฟรีค่าติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม 

Set.1= 2 ชิ้น ราคา 15,500 บาท ทุกสี
ประกอบด้วย 
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น + สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า