Category

Home > Product > ISUZU > MU-X 2017

 

 

ชุดแต่ง Zamurai MU-X 2017

 

ชิ้นงานผลิตจากพลาสติก ABS 100%
พร้อมทำสีติดตั้ง  ใช้ขอบยาง สีแห้งช้า (2k) ไม่เจาะตัวรถ รับประกันงานสี 1 ปี


Set A  ราคา 14,000 บาท
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อ

 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า