Category

Home > Product > MAZDA > Mazda 2 / 2010-2014 5 ประตู

 

 

ชุดแต่ง Valiant V2 Mazda 2 / 2010-2014

 

ผลิตจาก plastic ABS 100%
พร้อมทำสี 2k และติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม
ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น9,500 ฿
 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า