Category

Home > Product > ISUZU > MU-X 2017

 

 

ชุดแต่ง Freeform FS v2 MU-X 2017

 

ชิ้นงานผลิตจากพลาสติก ABS 100%
พร้อมทำสีติดตั้ง  ใช้ขอบยาง สีแห้งช้า (2k) ไม่เจาะตัวรถ รับประกันงานสี 1 ปี


Set A  ราคา 23,800 บาท จำนวน 4 ชิ้นประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อ
- ครอบบันได 2 ชิ้น

Set B ราคา 30,500 บาท จำนวน 9 ชิ้น ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อ
- ครอบบันได 2 ชิ้น
- กาบประตู 4 ชิ้น
- ครอบกระจังหน้า 1 ชิ้น
Set C ราคา 34,800 บาท จำนวน 11 ชิ้น ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อ
- ครอบบันได 2 ชิ้น
- กาบประตู 4 ชิ้น
- ครอบกระจังหน้า 1 ชิ้น
- คาดเอว 1 ชิ้น
 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า