Category

Home > Product > MAZDA > Mazda 2 Sky Active 5 ประตู

 

 

ชุดแต่ง Amotriz Mazda 2 skyactive 5 ประตู

 

ผลิตจากพลาสติก ABS
พร้อมทำสี 2k และติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม
ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น
- สปอยเลอร์แนบ 1 ชิ้น
13,500 ฿


 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า