Category

Home > Product > MAZDA > Mazda 2 / 2010-2014 5 ประตู

 

 

ชุดแต่ง Drive 68 Mazda 2 / 5 ประตู

 

ผลิตจาก plastic ABS 100%
พร้อมทำสี 2k และติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม
ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อคู่4 ชิ้น 13,000 ฿
5 ชิ้น 17,000 ฿ พร้อมสปอยเลอร์

 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า