Category

Home > Product > ISUZU > MU-X 2017

 

 

ชุดแต่ง Apollo MU-X 2017

 

วัสดุ : plastic ABS
ราคาพร้อมทำสี 2k ฟรีค่าติดตั้ง
รับประกันงาน 1 ปี


Set A @ ราคา 18,500 บาท จำนวน 2 ชิ้นประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อ

Set B @ ราคา 25,000 บาท จำนวน 4 ชิ้นประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อ
- ครอบบันได 2 ชิ้น


 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า