Category

Home > Product > MAZDA > Mazda 2 Sky Active 4 ประตู

 

 

ชุดแต่ง MAX Mazda 2/ 2015 4 ประตู

 

ผลิตจาก plastic ABS 100%
พร้อมทำสี 2k และติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม
ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พร้อมปลายท่อคู่
Set  4 ชิ้น ราคา 13,500 ฿

 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า