Category

Home > Product > MAZDA > Mazda 2/2015-2019 Sky Active 4 ประตู

 

 

ชุดแต่ง Drive 68 Mazd2 4 ประตู 2015

 

ผลิตจาก plastic ABS 100%
พร้อมทำสี 2k ฟรีค่าติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
- สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น 4  ชิ้น 13,000 ฿
 

<<ย้อนกลับดูหน้ารวมสินค้า