Category

Home > Product > NISSAN > Note

 

 

Nissan Note OEM Bodykits

 

ผลิตจาก plastic ABS 100%
พร้อมทำสี 2k ฟรีค่าติดตั้ง
รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ประกอบด้วย
- สเกิร์ตหน้า 2 ชิ้น
- สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
- สเกิร์ตหลัง 2 ชิ้น
9,500 ฿

 

<< Back To Products